Menu
Nazwa beneficjenta:
INFO GRAF Roman Wyszogrodzki
 
Tytuł projektu: 
Zwiększenie konkurencyjności poprzez budowę Centrum Druku Cyfrowego oraz wprowadzenie nowych usług druku, poprawę jakości, warunków pracy i dostępności usług.
 
Nr umowy:
UDA-RPSL.03.02.00-24-044D/20-00
 
Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności poprzez budowę Centrum Druku Cyfrowego w Żorach oraz wprowadzenie nowych usług druku, poprawę jakości, warunków pracy i dostępności usług, w tym mających na celu ograniczenie rozprzestrzenianie się COVID 19. 
 
Zakładane efekty:
Ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19
Wprowadzenie nowych produktów i usług druku UV
Utworzenie nowych miejsc pracy
Poprawa jakości, warunków pracy i dostępności usług
Zwiększenie konkurencyjności
 
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 799 988,41 zł

Wartość całkowita: 1 015 665,50 zł


Zapraszamy do składania ofert na zakup Drukarki UV
Informacja o wyniku postępowania – zakup drukarki UV

Skip to content