Upewnij się, że twoje pliki są dobre

Jak przygotować pliki

Jak przygotować pracę do druku solwentowego i UV?

 

Maszyny solwentowe drukują z roli. Standardowa szerokość stosowanych przez nas folii samoprzylepnych to 135 cm, banery drukujemy w szerokości do 150 cm. Szersze prace są dzielone na bryty z zakładkami, większe banery są następnie zgrzewane w całość. Prace należy przygotowywać bez spadu z wyjątkiem prac naklejanych na wcześniej przycięte podłoża, wtedy prosimy dodać do 10 mm spadu z każdej strony. Nie należy dodawać znaków drukarskich, prosimy o dodanie zewnętrzej ramki do każdej pracy.

 

Projekty wykonujemy w skali 1:1 !

 • Pracę należy przygotować w modelu kolorów CMYK. W przypadku występowania w pracy jednolitych apli o dużej powierzchni zalecamy wprowadzenie w tych obszarach szumu lub drobnej tekstury.
 • Aby uzyskać głęboka czerń stosujemy następujące wartości C:50 M:50 Y:50 K:100.
 • Do przejść tonalnych dodaj szum aby uniknąć pasmowania.

 

Zależnie od miejsca ekspozycji stosujemy optymalne rozdzielczości:

 • prace oglądane poniżej 2 m – 100-200 dpi
 • 2-5 m – 60-100 dpi
 • powyżej 5 m – 30-60 dpi

 

Preferowane formaty plików: TIF, JPG, PDF

Prace które mają być po wydrukowaniu wycinane po obrysie powinny posiadać spady około 2 mm poza obrys cięcia, linie cięcia przesyłamy w formacie CDR (Corel), maksymalna szerokość wycinanych po obrysie elementów to 125 mm. W przypadku dostarczenia prac CDR należy zamienić wszystkie teksty na krzywe.

W przypadku konieczności zachowania zgodności kolorystycznej z przesłanym projektem niezbędne jest dostarczenie wydruku wzorcowego (proof). Nie gwarantujemy zgodności kolorystycznej w przypadku nie dostarczenia wydruku wzorcowego.

Jak przygotować pracę do druku cyfrowego?

 

Standardowy format drukowanego arkusza to 330 x 487 mm.
Pole zadruku wynosi 320 x 475 mm. Jeżeli prace mają byc cięte po wydruku, spady muszą mieć minimum 2 mm.

 • W przypadku prac dwustronnie drukowanych tekst powinien być oddalony około 5 mm od krawędzi cięcia.
 • Pracę należy przygotować w modelu kolorów CMYK.
 • Zalecana rozdzielczość map bitowych: 300 dpi.

Preferowanym formatem plików jest PRN czyli wydruk do pliku. Sterownik druku i instrukcja instalacji do pobrania.
Akceptujemy również pliki w formacie CDR, PDF, TIF, JPG.

Pliki PDF muszą być przygotowane na formacie drukowanego arkusza, w przypadku kilku użytków drukowanych na jednym arkuszu muszą one już być ułożone w pliku i zawierać znaczniki cięcia oraz pasery. Przy arkuszach drukowanych dwustronnie użytki muszą pasować do siebie stronami. Nie edytujemy i nie wykonujemy impozycji plików PDF.

W przypadku konieczności zachowania zgodności kolorystycznej z przesłanym projektem, niezbędne jest dostarczenie wydruku wzorcowego (proof). Nie gwarantujemy zgodności kolorystycznej w przypadku nie dostarczenia wydruku wzorcowego.

Jak przygotować pracę do frezowania i grawerowania laserowego?

 

 • Prace przeznaczone do frezowania lub obróbki na laserze przygotowujemy w skali 1:1 w formacie CDR (Corel).
 • Linie cięcia i grawerowania muszą być obiektami wektorowymi, zamienionymi na krzywe.
 • W przypadku konieczności zastosowania różnych narzędzi, głębokości obróbki i rozróżnienia cięcia od grawerowania stosujemy różne kolory obiektów. Do pracy musi być dołączona legenda określająca co oznacza dany kolor.
 • Do wykonania większej partii obrabianych elementów niezbędna jest wykonanie próbnego elementu i jego akceptacja.

 

Elementy na podstawie plików bitmapowych i 3D wykonywane są tylko według indywidualnych ustaleń.