REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH NA TERENIE ŻOR

§ 1
Firma INFO GRAF prowadzi działalność gospodarczą polegającą na naklejaniu plakatów, afiszy ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Żory.
Usługi plakatowania są odpłatne, wysokość opłat określa cennik plakatowania.
§ 2
Dostarczenie plakatów do ekspozycji powinno nastąpić najpóźniej na 48 godzin przed jej rozpoczęciem. Plakatowania zwykle dokonujemy w czwartki
od godziny 8:00. Płatność za plakatowanie musi być wykonana przed ustalonym terminem plakatowania, w przypadku nie uregulowania płatności plakatowanie zostaje wstrzymane do czasu dokonania płatności.
§ 3
Maksymalny format plakatu to A1 pionowo, o gramaturze papieru 100-150 g/m².
§ 4
W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych np. złe warunki atmosferyczne, awaria, choroba termin wyklejania plakatów może ulec zmianie, o czym niezwłocznie informujemy Zleceniodawcę.
§ 5
Firma INFO GRAF nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich i warunków atmosferycznych. Gwarantujemy jednak nieodpłatnie uzupełnianie uszkodzonych plakatów (w ilości nie większej niż 20% ogólnej liczby zamówionej powierzchni plakatowej) w trakcie następnego plakatowania pod warunkiem dostarczenia rezerwowych plakatów.
§ 6
Plakaty klejone są w wolnych miejscach na słupach ogłoszeniowych. Nie ma możliwości wyboru miejsca na słupie. Na słupach ogłoszeniowych mieści się do 10 sztuk plakatów A1 pionowo.
§ 7
Firma INFO GRAF nie odpowiada za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatu dostarczonego przez Zleceniodawcę powstałych na wskutek stosowania nieodpowiednich farb, nie wysuszenia farby lub innych wad w druku lub produkcji papieru.
§ 8
Firma INFO GRAF nie ponosi odpowiedzialności w żadnym zakresie za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego na zlecenie Zleceniodawcy plakatu, bądź za związane z treścią naruszenie innych praw. Za treść, formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.
Firma INFO GRAF może nie zgodzić się na umieszczanie plakatów których treści są sprzeczne z normami obyczajowym lub mogą obrażać uczucia mieszkańców.

§ 9
SAMOWOLNE PLAKATOWANIE JEST ZABRONIONE I STANOWI WYKROCZENIE.
Opłata za każdy plakat naklejony bez zgody firmy INFO GRAF wynosi 500 zł na pokrycie kosztów usunięcia oraz ponownego druku i naklejenia zniszczonych plakatów,
w przypadku odmowy uiszczenia opłaty wykroczenie będzie zgłoszone właściwym służbom zgodnie z art. 63A Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2010 r. nr 46, poz.275 z p. zm.)

§ 10
Ogłoszenia administracji publicznej, informacje Urzędu Miasta oraz jego jednostek organizacyjnych zwolnione są z opłat po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i terminu ekspozycji.
§ 11
OGŁOSZENIA DROBNE (NIEKOMERCYJNE) w formacie maksymalnym A5 (148x210mm) oraz nekrologi na słupach można naklejać SAMODZIELNIE pod warunkiem nie umieszczania ich na aktualnych plakatach i są BEZPŁATNE.
§ 12
Ewentualne reklamacje przyjmowane są tylko w czasie trwania ekspozycji. Reklamacje należy składać wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie firmy.
§ 13
Plakaty pozostałe po kampanii a nie odebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia sa oddawane do utylizacji.


Drukuj   E-mail